संचालक समिति

श्री ज्ञानेन्द्र प्रसाद पाण्डे

श्री ज्ञानेन्द्र प्रसाद पाण्डे
अधक्क्ष
 • होमकान्त चौलागाई

  होमकान्त चौलागाई
  0
 • रामबाबु सिलवाल

  रामबाबु सिलवाल
  000
 • श्री भूपति राज पाण्डे

  श्री भूपति राज पाण्डे
  संचालक
 • श्री गोकुल न्यौपाने

  श्री गोकुल न्यौपाने
  संचालक
 • श्री रामचन्द्र बन्जाडे

  श्री रामचन्द्र बन्जाडे
  संचालक
 • बिजया बस्नेत क्षेत्रि

  बिजया बस्नेत क्षेत्रि
  00


Quick Contact

केन्द्रिय कार्यालय बनेपा -०५ , काभ्रेपलान्चोक
फोन : ०११ ६६१०६०
इमेल : info@slbbl.com.np

Social Network