ऋण

साधारण कर्जा

Interest Rate: १८ %


 साधारण कर्जा : साधारण कर्जा रु १,००० देखि ५०,००० सम्म हुनेछ  ब्याजदर  बार्षिक १८   प्रतिसत हुनेछ ।  पशुपालनको लागि अधिकतम १००,००० सम्म प्रदान गरिनेछ ।
 


समाचार र सूचना

Quick Contact

Central Office
Banepa-05, Kavrepalanchok
Tel: 011 661060
E-mail: info@slbbl.com.np

Social Network