ऋण

ब्यबसlय बिर्द्धि कर्जा

Interest Rate: १८ %

ब्यबसlय बिर्द्धि कर्जा : साधारण कर्जाको पहिलो चक्र पछि थप ब्यबसाय बिस्तारको लागि  रु १,००० देखि रु ३,००,००० सम्म प्रदान गरिनेछ  ।  ब्याजदर  बार्षिक १८ प्रतिसत   हुनेछ । 


समाचार र सूचना

Quick Contact

Central Office
Banepa-05, Kavrepalanchok
Tel: 011 661060
E-mail: info@slbbl.com.np

Social Network