ऋण

लघुउधम कर्जा

Interest Rate: १८ %

लघुउधम कर्जा :  साधारण कर्जाको पहिलो चक्र पछि ब्यबसाय बिस्तारको लागि धितो राखी रु १०,००,००० सम्म प्रदान गरिनेछ । ब्याजदर  बार्षिक १८  प्रतिसत   हुनेछ ।


समाचार र सूचना

Quick Contact

Central Office
Banepa-05, Kavrepalanchok
Tel: 011 661060
E-mail: info@slbbl.com.np

Social Network