ऋण

दैविप्रकोप कर्जा

Interest Rate: १४ %

दैविप्रकोप कर्जा : दैबी घटना घटेमा प्रति सदस्य बढीमा रु २०,००० सम्म प्रदान गरिनेछ । ब्याजदर बार्षिक १४  प्रतिसत   हुनेछ ।


समाचार र सूचना

Quick Contact

Central Office
Banepa-05, Kavrepalanchok
Tel: 011 661060
E-mail: info@slbbl.com.np

Social Network