ऋण

बैकल्पिक उर्जा कर्जा

Interest Rate: १६ %

बैकल्पिक उर्जा कर्जा : बैकल्पिक उर्जा जडानका  लागि रु ६०,००० सम्म प्रदान गरिनेछ ।   ब्याजदर बार्षिक १६   प्रतिसत   हुनेछ । 


समाचार र सूचना

Quick Contact

Central Office
Banepa-05, Kavrepalanchok
Tel: 011 661060
E-mail: info@slbbl.com.np

Social Network