केन्द्र कोष बचत

Interest Rate: ८%

यो बचतमा रु.५ प्रति व्यक्ति प्रति महिनाको हिसाबले जम्मा गरिन्छ, यो बचत केन्द्रको सामुहिक कार्यमा खर्च गरिने छ ।
माथिको सबै प्रकारका बचतहरुमा ८% ले व्याज दिइनेछ ।

समाचार र सूचना

Quick Contact

Central Office
Banepa-10, Kavrepalanchok
Tel: 011 661060
E-mail: info@slbbl.com.np

Downloads

  • No Downloadable Files Available.
  • view all

Social Network