स्वेच्छिक बचत

Interest Rate: ८%

यो बचतमा रु.१०० मा खाता खोलि, आवश्यकता अनुसार राखन पाउने । यसमा न्यूनतम रु.१०० खातामा राखी जति पति झिक्न पाउने ।

समाचार र सूचना

Quick Contact

Central Office
Banepa-10, Kavrepalanchok
Tel: 011 661060
E-mail: info@slbbl.com.np

Downloads

  • No Downloadable Files Available.
  • view all

Social Network