ऋणी सुरक्षण कोष सेवा

ऋणी सुरक्षण  सेवा : ऋणीको ऋणको सुरक्षण गरिन्छ जसको लागि बार्षिक १ प्रतिसत सुरक्षण सुल्क तिर्नुपर्दछ | जुन कर्जा लिदा बुझाउनु पर्दछ  | 

समाचार र सूचना

Quick Contact

Central Office
Banepa-05, Kavrepalanchok
Tel: 011 661060
E-mail: info@slbbl.com.np

Social Network