छात्रबृत्ती

केन्द्र  भेलामा उत्कृष्ठ हुने १०  वटा केन्द्र को दुई दुई जना सदस्यको छोरीलाई  छात्रवृत्ति स्वरुप  रु.१२००  उपलब्ध गराईन्छ । 

समाचार र सूचना

Quick Contact

Central Office
Banepa-05, Kavrepalanchok
Tel: 011 661060
E-mail: info@slbbl.com.np

Social Network