छात्रबृत्ती

केन्द्र भेलामा उत्कृष्ठ हुने १० वटा केन्द्रको दुई दुई जना सदस्यको छोरीलाई छात्रवृत्ति स्वरुप रु.१२००उपलब्ध गराईन्छ ।

दु्रत सम्पर्क

केन्द्रिय कार्यालय
बनेपा -०५ , काभ्रेपलान्चोक
फोन : ०११ ६६१०६० ०११ ६६५३४८
इमेल : info@slbbl.com.np

सामाजिक संजाल