ठूला पशु सुरक्षण कोष सेवा

पशु बिमा सेवा : ठुला पसुधनको सुरक्षणको लागि रु ७५,००० सम्मको कर्जाको लागि २ प्रतिसत र सो भन्दा  माथि  रु ९०००० सम्म १.५ प्रतिसत सुरक्षण सुल्क तिर्नुपर्दछ |

समाचार र सूचना

Quick Contact

Central Office
Banepa-05, Kavrepalanchok
Tel: 011 661060
E-mail: info@slbbl.com.np

Social Network