English
नेपाली
EnglishNepali
 • सदस्य हुनुमा अनिवार्य बचत।
 • समूह लक्षित गर्न माइक्रो-वित्तीय सेवा।
 • माइक्रो-वित्तीय सेवा प्याकेज सदस्य / ग्राहकहरूलाई पूरा गर्नुहोस्।
 • राम्रो माइक्रो-वित्तीय सेवाहरूको लागि वित्तीय अनुशासन आवश्यक छ।
 • महिलाहरु, दलितहरु, स्वदेशी र अल्पसंख्यक मानिसहरू को प्राथमिकता।
 • ठूलो ऋणको लागि तुलनात्मक रूपमा सानो ऋण र संपार्श्विक ग्यारेन्टीको लागि समूह ग्यारेन्टी।
 • आवधिक तर नियमित किस्त (प्रिन्सिपल + ब्याज) पुन: भुक्तानी।
 • पारदर्शी, शीघ्र र कुशल सेवा वितरण।
 • ढोका ढोका सेवा।
 • उत्पादक र कुशल कर्मचारीहरूको आधारमा।
 • अन्य सेवा सम्बन्धी सेवाहरू सहित ऋण सेवाको प्रावधान।