English
नेपाली
EnglishNepali
Gyanendra Prasad Pande
ज्ञानेन्द्र प्रसाद पाण्डे अध्यक्ष
PHOTO_O
उदय राज खतिवडा संचालक
WhatsApp Image 2023-06-22 at 16.31.53
त्रि बिक्रम पाण्डे संचालक
Krishna Banjade
कृष्ण बन्जाडे संचालक
Samar Dhakal
समर ढकाल संचालक
photo
तेज दत्त खकुरेल संचालक
PHOTO
हिरा देबी बिष्ट स्वतन्त्र संचालक