स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको अधिकृत पूजी ८० करोड र चुक्ता पूजी ५१,४०,९९,१२१   रहेको छ