• गरीबहरू ईमानदार छैनन् तर बैंकिंग गतिविधिहरूमा पनि सक्षम छैनन्।
  • माइक्रो-वित्तीय सेवाहरू प्राप्त गरीबहरूको मानव अधिकार हो।
  • भविष्यको समृद्धिको लागि सुरक्षित छ।
  • माइक्रो-वित्तीय सेवाले गरिबी को कमजोरी र शान्ति र समृद्धि ल्याउन को लागी आय र सम्पत्ति बढाउन मद्दत गर्दछ।
  • सामूहिक र सामाजिक विकासको लागि माइक्रो-फाइनान्स।
  • भेदभाव बिना समावेशी वित्तीय सेवा प्रदान गर्नुहोस् (राजनीतिक, सामाजिक, जातीय, धार्मिक वा अन्यथा।)
  • ग्राहकको भलाई र सहयोगमा संगठन कार्यहरू।