Downloads
प्रोक्सी फारम १५ औ वार्षिक साधारण सभा २०८०/ ११ / २६ Click here to download
कर्मचारी आवश्यकता २०८०.०५.०२ Click here to download
प्रोक्सी फारम १४ औ वार्षिक साधारण सभा २०७९/ १२ / ११ Click here to download
मौजूदा सुचीमा समावेश सुचना Click here to download
गुनासो र विवाद समाधान नीति २०७९ Click here to download
मौजूदा सुचीमा समावेश गर्न पेश गरेको निवेदन Click here to download
नतिजा प्रकाशित २०७७.११.१५ Click here to download
परिक्षाथी छनोट सुची २०७७.११.१५ Click here to download
आबेदन फाराम Click here to download
पाठेक्रम Click here to download