Eccqjy-U8AAzbm5

दैवि विपति (आगलागी ,बाढी,पहिरो ,भूकम्प ,सर्पले टोकेको वा जंगली जनावरको आक्रमणबाट मानबिय क्षेति पुगेको अवस्थामा )यो कर्जा उपलब्ध गराइने छ ।यसको ब्याज दर बार्षिक  १४ % का घट्दो दर लाग्नेछ ।