महिनाहरु दर
माघ २०८० देखि चैत्र २०८० सम्मको औसत आधार दर १४.०६% 
चैत्र २०८० १४.२२%
फाल्गुन २०८० १३.९२%
माघ २०८० १४.०५%
कार्तिक २०८० देखि पौष २०८० सम्मको औसत आधार दर १५.५१% 
पौष २०८० १५.५५%
मङ्सिर २०८० १५.८३%
कार्तिक २०८० १५.१४%
श्रावण २०८० देखि आश्विन २०८० सम्मको औसत आधार दर १५.७४%
आश्विन २०८० १४.३२%
भाद्र २०८० १७.२०%
श्रावण २०८० १५.७१%
आ.व. २०७९/०८० को औसत
१५.०८%
माघ २०७९ देखि चैत्र २०७९ सम्मको औसत आधार दर १५.१४%
आषाढ २०८० १५.०४%
ज्येष्ठ २०८० १५.५३%
वैशाख २०८० १४.८५%
माघ २०७९ देखि चैत्र २०७९ सम्मको औसत आधार दर १५.६९%
चैत्र २०७९ १५.१९%
फाल्गुन २०७९ १६.१८%
माघ २०७९ १५.७०%
कार्तिक २०७९ देखि पौष २०७९ सम्मको औसत आधार दर १४.६५ %
पौष २०७९ १५.६६%
मङ्सिर २०७९ १४.०५%
कार्तिक २०७९ १४.२५%